กาแฟของพ่อ

กาแฟของพ่อ

ย้อนกลับไปประมาณ 30 ปีก่อน พื้นที่บนดอยช้างเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยทุ่งฝิ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) มีราชดำริ ให้ชาวไทยภูเขาปลูกต้นกาแฟทดแทนแทนการปลูกฝิ่น

Read more

What is Cascara Tea

What is Cascara Tea

จุดเริ่มต้นของการดื่มชาคาสคาร่า ขบวนการในการผลิต และประโยชน์ที่ได้รับจากชาคาสคาร่า

Read more