เมล็ดกาแฟ 2017 Best of Thai #2

270 บาท /250 กรัม

Product Description

เมล็ดกาแฟประมูล Best of Thailand ปี 2017 Rank #2

The Best of Thailand 2017 Auction Lot Rank #2

 

Region / Farm : Mae Usu, Tha Song Yang, Tak

Process : Washed

 

Review

Reviewed and comments