เมล็ดกาแฟ 2017 Best of Thai #6

180 บาท /250 กรัม

Product Description

เมล็ดกาแฟประมูล Best of Thailand ปี 2017 Rank #6

The Best of Thailand 2017 Auction Lot Rank #6

 

Region / Farm : Ban Huai Nam Khun, Mae Suai, Chiang Rai

Process : Special Process - Freezing

 

Review

Reviewed and comments