Forum demo with different statuses
User avatar
By thanapon
#0

สั่งผงชาเขียวปั่นสูตร2ไปรบกวนสูตรด้วยครับ

ขอบคุณครับ

User avatar
By Arez
#1

ผงชาเขียวปั่น 2 ช้อนซุปใหญ่ + น้ำเชื่อม 2-3 ปั๊ม + น้ำแข็ง 1 แก้ว ใส่ลงไปในโถปั่นทุกอย่าง  จากนั้นเทนมสดพาสเจอไรซ์ให้พอดีน้ำแข็ง 

ปั่นเลย