บทความทั้งหมด

ธันวาคม 2562
Cacao Harvesting & Processing : การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปคาเคา

Cacao Harvesting & Processing : การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปคาเคา

มาดูกันว่าก่อนจะได้เมล็ดคาเคาที่เป็นวัตถุดิบหลักของการทำช็อกโกแลตและผงโกโก้นั้นมีขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

Read more