Forum demo with different statuses
#0

ตรงฝาข้างเครื่องชงครับ มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกครับและแข็งมาก พลาสติกกรอบเลยครับ ตรงที่ไขน๊อตหักง่ายเลยครับ เกิดจะอะไรครับ


Filename: 1111.png - size: 266,308 bytes - view: 156
Filename: 2222.png - size: 266,308 bytes - view: 156