เรียนชงกาแฟกับบลูคอฟ

ท่านสามารถตรวจสอบตารางเรียนที่ว่างอยู่ จากตารางเรียน หรือ คลิกด้านบน

และเลือกสำรองที่นั่ง ตามเดือนและวันที่ในตารางที่ว่างอยู่

 

Coffee Course

      Bluekoff จัดการอบรมการชงกาแฟให้กับผู้ที่สนใจ หรือต้องการประกอบธุรกิจกาแฟ รวมถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านกาแฟอยู่แล้วแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเปิดอบรมเทคนิคการชงกาแฟให้กับผู้ที่สนใจอย่างหมดเปลือก ไม่มีกั๊ก..

      หลักสูตรในการเรียนชงกาแฟนี้ เราเลือกใช้เครื่องชงกาแฟแบบ Commercial ทั้งหมด สอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการชงกาแฟที่มีประสบการณ์ในการชงและการสอนมายาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ วิธีการเลือกใช้เมล็ดกาแฟ เครื่องชง เครื่องบด อุปกรณ์ในการชง รวมถึง สูตรเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในร้านกาแฟทั้งหมด และเน้นให้ผู้ที่มาเรียนได้ปฏิบัติลงมือทำจริงตลอดทั้งวันด้วยตนเอง

ขอความร่วมมือลูกค้า การเข้าเรียนให้เป็นตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

  1. ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม 
  2. ขออนุญาตลูกค้าตรวจ ATK ทุกท่านก่อนเข้าคลาส

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. Basic Barista Course เรียน 1 วันเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

    หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนชงกาแฟ โดย Bluekoff เน้นให้ผู้ที่มาเรียนได้ปฏิบัติจริง เริ่มต้นตั้งแต่ปูพื้นฐานในการชงกาแฟแรกเริ่มทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริงและชงกาแฟเป็นได้โดยง่าย สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 6 ท่านเท่านั้น ราคา 3,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

2. Basic Barista Course Plus เรียน 2 วันเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

    หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟ หรือผู้ที่ต้องการเรียนชงกาแฟ โดย Bluekoff จะเน้นการปฏิบัติที่มากขึ้นกว่าหลักสูตร 1 วัน และจะลงรายละเอียดในเรื่องของการสกัดกาแฟที่มากขึ้น ฝึกการปรับเฟืองบดกาแฟเพื่อหาค่าความละเอียดหยาบที่เหมาะสมด้วยตนเอง และฝึกการแก้ปัญหากาแฟไหลเร็ว/ไหลช้าซึ่งสามารถพบเจอได้จริงในการเปิดร้านกาแฟ  การทำความสะอาดเครื่องชงและเครื่องบด และนอกจากนี้ยังมีเมนูสร้างสรรค์ (Creative Drinks) สำหรับเพิ่มมูลค่าให้ร้านกาแฟอีกด้วย สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 6 ท่านเท่านั้น ราคา 6,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

3. Basic Latte Art เรียน 1 วัน (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

     หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจเทลาเต้อาร์ต เรียนรู้ตั้งแต่ปัจจัยที่มีผลต่อการทำฟองนม เทคนิคการทำฟองนม ไปจนถึงการเทลาเต้อาร์ตลายเบื้องต้น   ในคลาสผู้เรียนสามารถพูดคุย ซักถามกับผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยแก้ไข และชี้แนะปัญหาในการเทของแต่ละท่าน                                     สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 ท่านเท่านั้น ราคา 4,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

4. Advanced Latte Art เรียน 1 วัน (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

     หลักสูตรติวเข้มสำหรับการเทลาเต้อาร์ต ได้เรียนทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง การสตีมนมให้ได้ฟองสวยละเอียด ไปจนถึงเทคนิคการเทลายลาเต้อาร์ตแบบขั้นสูง ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการสตีมนมและการเทลายเบื้องต้น  สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 ท่านเท่านั้น ราคา 8,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

5. Home Brewing Class: Pour-Over เรียน 1 วัน (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

     หลักสูตรเรียนรู้การชงกาแฟในรูปแบบ Home Brewing แบบต่างๆ เช่น Pour-Over (Drip Coffee) โดย Bluekoff เน้นการเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟ เช่น สายพันธุ์, แหล่งเพาะปลูก, การแปรรูป และอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์รสชาติของกาแฟ และสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อรสชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรสชาติกาแฟที่เหมาะสมกับความต้องการได้  สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 6 ท่านเท่านั้น ราคา 3,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

 

วิธีการลงทะเบียนเรียน

1. สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนเรียนได้ทางช่องทางต่อไปนี้

     1.1 เบอร์โทร 081-9799565 กด 3

     1.2 Facebook: BLUEKOFF

     1.3 Line Official ID: @bluekoff

     1.4 Email: Trainingcenter@bluekoff.com

2. ในกรณีที่ลูกค้ามีคูปองคอร์สเรียนของทางบลูคอฟ กรุณาแจ้งเลขคูปองกับเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนเรียน หากแจ้งหลังจากมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนและเปลี่ยนเป็นช่องทางการชำระเป็นคูปองได้

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแล้ว สามารถชำระค่าเรียนภายใน 2 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน
โดยโอนชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง
** โอนชำระเงินเมื่อได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

4. หลังจากชำระเงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินได้ และกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อไว้ข้างต้น (แจ้งคลาสเรียน วันที่จอง และชื่อผู้จองเรียน)

5. ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

 

**หมายเหตุ**

1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียนจองเรียน ระบบจะตัดสิทธิ์ออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากลูกค้าชำระเงินตามกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงิน ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและโอนชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆ ได้ สามารถขอเลื่อนวันเรียนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทาง Bluekoff จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  แต่หากพ้นกำหนดดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากไม่มาเรียนในวันที่ลงทะเบียนไว้จะถือเป็นการสละสิทธิ์

 

     ต้องขออภัยทุกท่านที่มีความสนใจอยากเรียนชงกาแฟไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากทาง Bluekoff จำเป็นจะต้องให้มีการโอนชำระค่าเรียนก่อน เนื่องจากมีหลายท่านที่จองไว้และไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นเสียโอกาสไป

 

สถานที่และการเดินทาง

Bluekoff Showroom ตั้งอยู่ที่ 81,81/130 ซอยลาดพร้าว15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

1. สำหรับนักเรียนที่ต้องการนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ฟรีที่ Bluekoff Showroom (ตามแผนที่ด้านล่าง) คลิก >> แผนที่ Google Map << 

 

2. สำหรับนักเรียนที่ต้องการโดยสารรถไฟฟ้า

2.1 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีลาดพร้าว ทางออกประตู 3 ซอยลาดพร้าว 17
นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาที่ Bluekoff Showroom ตั้งอยู่ที่ 81,81/130 ซอยลาดพร้าว15 แยก 1

2.2 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงสถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออก 6 (ฝั่ง Union Mall)
จาก Union Mall ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาที่ Bluekoff Showroom ตั้งอยู่ที่ 81,81/130 ซอยลาดพร้าว15 แยก 1

3. รถโดยสายประจำทางสาย

8, 24 ,26 , 27 , 28 , 29, 34, 38 ,39 ,44 ,59, 92 ,96, 104, 107 ,122, 129 ,136, 145, 157, 182, 188, 191, 502, 503 ,517, 524, 529, 545
ป้ายรถเมล์หน้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว 2 เดิน 500 เมตร >> แผนที่ Google Map <<
ปากซอยลาดพร้าว 15 เดิน 700 เมตร >> แผนที่ Google Map <<